İşitme Kaybının Hastada Görülen Etkileri

İşitme Kaybının Hastada Görülen Etkileri

İşitme sisteminde meydana gelen sorunlar bulunduğu yere göre farklılıklar gösterir. Her işitme kaybının bulunduğu yere göre göstermiş olduğu bu farklılıklar kendine has iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

İşitme kayıplı bireylerin bu sorunları medikal ve cerrahi yöntemle tedavi edilemediği takdirde kişilerin yaşamlarını olumsuz derecede etkilemektedir. İşitme kaybı olan bireyler dört ana sorunla karşı karşıya kalmaktadır (8,9).

  1. Kelimelerin Anlaşılırlığının Azalması: İşitme eşiklerinin konuşma eğrisinin altında kalmasıyla gelen ses sinyalerinin zayıflaması ve fonetik enerjilerinin kaybolması kelimelerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu soruna koklear ve nöral iletim problemleri eklenince ayırt etme sorunu artmaktadır.
  2. Dinamik Alanın Daralması: Konuşma alma eşiği ile tedirgin edici ses yüksekliği arasındaki farktır. İşitme kaybı arttıkça bu aralık daralmakta, özellikle recruitment sorunu olan hastalarda işitme cihazı memnuniyeti azalmaktadır.
  3. Temporal Çözümlemede Zayıflama: Yüksek şiddetteki seslerin zayıf şiddetteki sesleri baskılaması ile anlaşılırlığın azalmasıdır. Özellikle gürültülü ortamda uyaranlar birbirine karışmaktadır (10). Temporal çözümlemede ki zayıflama gürültülü ortamda ayırt etmeyi azaltmaktadır (9).
  4. Frekans Seçiciliğinde Azalma: Dış tüy hücrelerinin harabiyeti ve nöral bağlantılardaki aktivitenin bozulması sonucu ses sinyallerinin birbirinden ayrılması ve sinyaller arasındaki farkındalığın zayıflaması olarak ifade edilir (10).